Schrijf in voor het tweede netwerkmoment Bandbreedte op 20 september 2022!

Op 20 september organiseert Bandbreedte een tweede netwerkmoment, met een stand van zaken van de lopende projecten en een aantal gratis webinars.

meisje aan laptop

Programma

Plenair deel (van 12 tot 13.15 uur) - Schrijf in

 • Ontwikkeling LifeTree app – Joke Dewilde (Hogent)

Het onderzoek B-Adult zocht uit hoe een blended care programma met app jongeren uit de jeugdhulp kan ondersteunen in de stap naar volwassenheid  – Anna Raymaekers (Licquid)

 • Eerste versie beleidstool digitale inclusie voor de jeugdhulp – Davy Nijs (Mediawijs)
 • Blauwdruk digitale transformatie - (Opgroeien)
 • Aanbod vormingen voorjaar 2023 (Steunpunt Mens en Samenleving)
 • Haalbaarheidsstudie blended begeleidingsplatform: belangrijkste vaststellingen - Olivier Jacqmotte (PWC)
 • Resultaten Adviesgroep: visie en positonering van blended werken met jongeren en gezinnen - Philippe Bockland (Artevelde Hogeschool)

Webinars (van 13.30 tot 15.30 uur)

 • “Blended Begeleidingsplatform, van droom naar werkelijkheid? - Schrijf in

  • Blended begeleiding, waarbij fysieke en digitale contactmomenten tijdens het begeleidingstraject gecombineerd worden, is meer dan het integreren van beeldbellen tijdens de begeleiding. Het vereist een nieuwe en complementaire invulling van de begeleiding waarbij deze ondersteund wordt d.m.v. een digitaal platform. Samen met vijf jeugdhulporganisaties en op basis van het blended begeleidingsplatform dat momenteel door CKG De Schommel ontwikkeld wordt, werd onder begeleiding van PwC een haalbaarheidsstudie omtrent zo’n sectorbreed platform uitgevoerd. Tijdens de webinar lichten we de resultaten van de de studie toe. We schetsen het ambitieniveau, de beoogde doelgroepen, de kernfunctionaliteiten van zo’n platform en hoe deze zouden kunnen bijdragen tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen van ‘Vroeg & Nabij’.
 • Adviezen voor meer visie op het blended ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen - Schrijf in

  • Wat zijn de bouwstenen voor het ontwikkelen van een visie op het blended ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen? En hoe kom je tot een duidelijke positionering van het online aanbod daarin? Een adviesgroep van 20 vertegenwoordigers uit het brede jeugdwelzijnslandschap ging de uitdaging aan om in opdracht van Bandbreedte een advies te formuleren ten aanzien van de management van Opgroeien. Tijdens deze sessie lichten de kernvisie toe en gaan in gesprek over de 5 actiedomeinen en de 20 adviezen.

 • Uitgebreide demo B-Adult app - Schrijf in

  • Hoe kan een blended care programma met app jongeren uit de jeugdhulp ondersteunen om de stap naar volwassenheid te zetten?

Meer weten?

 • Bekijk de sessies van het eerste netwerkmoment Bandbreedte op 31 mei.

 • Schrijf je in voor de opleidingen digitale competenties binnen Bandbreedte (chat, e-mail en beeldbellen).

Data trainingen digitale competenties

Training chathulp 

Het meebrengen van een eigen laptop is een vereiste.

Training beeldbellen

Drie dagdelen telkens van 9u tot 12.30.

 • Reeks 1: 27 september – 4 oktober – 11 oktober 2022 - schrijf je in
 • Reeks 2: 24 oktober – 7 november - 14 november 2022 - schrijf je in
 • Reeks 3: 21 november – 28 november – 5 december 2022 - schrijf je in

Training e-mailhulp

 • Reeks 1: 26 september (zaal Emma) – 3 oktober 2022  (zaal Emma) - schrijf je in
 • Reeks 2: 22 november (zaal Noor) – 29 november 2022 ( zaal Emma) - schrijf je in

Een laptop meebrengen is een vereiste.

Meer weten over programma en locatie?

Ga naar de opleidingspagina.