Mijn Burgerprofiel, nu ook voor jongeren

Veel jongeren gaan vroeg of laat op zoek naar informatie over hun hulpverleningstraject in de jeugdhulp. Vanaf nu wordt die zoektocht wat makkelijker.

afbeelding bandbreedte meisje met laptop

Via Mijn Burgerprofiel vinden jongeren vanaf 12 jaar dit overzicht nu snel terug, én kunnen ze ook toegang tot hun dossier vragen. De jeugdhulphistoriek is enkel voor de jongere zichtbaar, niet voor de ouders.

Jij kan als begeleider jongeren helpen hun weg te vinden naar Mijn Burgerprofiel. Zo maak je hen ook wat mediawijzer.

  • Laat de jongeren (vanaf 12 jaar) die jij begeleidt, weten dat Mijn Burgerprofiel er nu ook is voor hen. Het Burgerprofiel geeft niet alleen informatie over jeugdhulp, maar is nuttig voor alle interactie met de Vlaamse overheid. Zo kunnen jongeren er ook hun schoolgeschiedenis terugvinden of informatie over hun cursus van animator in het jeugdwerk.
  • Help de jongere met het inloggen op Mijn Burgerprofiel.

Hoe kan de jongere naar de jeugdhulphistoriek op Mijn Burgerprofiel?

Ga naar mijnburgerprofiel.be. Daarvoor heeft de jongere een identiteitskaart en kaartlezer nodig.

Om zicht te krijgen op zijn jeugdhulphistoriek, doorloopt de jongere volgende stappen:

  • Ga naar 'uw gegevens bij de overheid'
Image
screenshot burgerprofiel start
  • Klik op ‘U en uw gezin’
  • Kies dan voor de optie ‘Welzijn
Image
screenshot burgerprofiel welzijn
  • De jeugdhulphistoriek is nu zichtbaar.
Image
screenshot burgerprofiel historiek