Haalbaarheidsstudie Blended Begeleidingsplatform

Om de haalbaarheidsstudie vorm te geven werd een nauwe samenwerking opgezet met actoren uit de sector en PWC (Pricewaterhousecooper)

volwassenen in een klassikale opleiding

Het proces

Begin 2022 werd binnen het traject Bandbreedte door Opgroeien een oproep tot deelname gelanceerd. Op basis van het first-come-first-serve principe werden de eerste vijf aangemelde jeugdhulporganisaties geselecteerd voor deelname aan de studie. Naast Opgroeien en CKG De Schommel, namen Het Open Poortje, Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen, vzw Oranjehuis, Jeugdzorg EmmaĆ¼s Mechelen en De Vijver vzw deel. De deelnemende organisaties brachten hun praktijk-expertise in om de blauwdruk en prioriteiten voor een blended begeleidingsplatform vorm te geven


Het eindproduct